ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Temmuz 2018>
>>
PSÇPCCP
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
GENEL BİLGİLER

Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM)

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği’nin Ek-1. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir.
Merkezin yönetmeliği 18 Nisan 1993 tarih 21556 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, tam metni Ana sayfadaki KAYTAM YÖNETMELİK başlığı altında verilmiştir.


KAYTAM’ın bünyesinde, Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılmış olan yerli ve yabancı yayınların toplandığı bir ihtisas kitaplığı ile arşiv belgelerinin asılları, mikrofilm veya fotokopilerinin bulunduğu bir arşivin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu çerçevede, Osmanlı dönemi Kayseri tarihinin en önemli ve otantik kaynaklarından biri olan ve toplam 289 cilt Kayseri Kadı Sicilinden 242’sinin mikrofilmi temin edilmiştir. Bunların yarısından fazlasının ayrıca fotokopisi yapılmıştır. Bunun yanı sıra, 1995 yılı itibariyle Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tasnifi yapılmış bulunan ve Kayseri’nin tarihini doğrudan ilgilendiren defter ve belgelerin önemli bir kısmının fotokopileri temin edilmiştir. Ayrıca, Kayseri ve çevresinin 200’ü aşkın Tapu ve Tahrir Defteri, değerlendirilmek üzere arşivimize kazandırılmıştır. Son olarak da Cumhuriyet öncesi Kayseri ve yöresine ait idari, askerî, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihi açısından yaklaşık iki asırlık dönemi ihtiva eden arşiv malzemesini, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden üniversitemiz aracılığıyla merkezimiz bünyesine kazandırılmıştır. Söz konusu bu malzemelerin tasnifi ve araştırmacıların istifadesine sunulması yönündeki çalışmalar hâlen sürdürülmektedir.

Arşivimizde bulunan kadı sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların yapılması teşvik edilmiş ve böylelikle ile söz konusu sicillerden 70 kadarı günümüz harflerine aktarılmış ve üzerlerinde değerlendirmeler yapılmıştır.Arşivimizde mevcut olan kadı sicilleriyle arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler Ana Sayfamızdaki KAYTAM ARŞİVİ başlığı altında bulunmaktadır. Söz konusu akademik çalışmaların fotokopi ile çoğaltılmış birer nüshaları Merkez bünyesindeki kitaplığımızda mevcut olup araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Kayseri tarihiyle ilgili olarak yapılan çalışmaların belli bir birikime ulaşması üzerine Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu adıyla 1996, 1998, 2000 ve 2003 yıllarında dört ayrı sempozyum düzenlenmiş ve böylece Türkiye genelinde, üniversite içinden ve dışından Kayseri tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunanların bir araya gelmelerine ve aralarında sağlıklı bir bilgi alış-verişine imkân hazırlanmıştır. Bu sempozyumlarda, hepsi de Kayseri tarihinin bir kesitiyle  ilgili olarak sunulmuş ve tartışılmış bulunan 168 bildiri, Merkezimiz yayını olarak dört ayrı kitap hâlinde yayınlanmak suretiyle değerlendirilmiştir.

Bildiri kitaplarının dışında, Kayseri tarihiyle alakalı olarak: Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de Ermeni Olayları, Kayseri’de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi, Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri (M.Ö 1975-1725), Şer’iyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferine Katkısı (1645 - 1669), Kadı Sicillerine Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri Para Vakıfları isimli kitaplar yayınlanmıştır.

 

Adres : Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Erciyes Üniversitesi Kampüsü Rektörlük Karşısı Zafer Kantarcı KAYTAM Binası Melikgazi / Kayseri
Telefon : + 90 352 207 66 00-13051
Faks : +90 352 437 49 31
E-Posta : kaytam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu